THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG (QR CODE)

VIETCOMBANKVIETINBANKTECHCOMBANK
STK: 0011004345902
Chủ tài khoản: NGUYEN VAN KIEN
Chi Nhánh: Vietcombank
Nội dung chuyển khoản: (Tên sản phẩm)
STK: 109006487838
Chủ tài khoản: NGUYEN VAN KIEN
Chi Nhánh: Vietinbank
Nội dung chuyển khoản: (Tên sản phẩm)
STK: 19038133127011
Chủ tài khoản: NGUYEN VAN KIEN
Chi Nhánh: Techcombank
Nội dung chuyển khoản: (Tên sản phẩm)
vietcombankVietinbankTechcombank

Cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của shop. Trân trọng !

Shopping Cart
Chat Telegram