Truy cập nhanh vào các phần cài đặt trên Windows 10/11

Để tiện hơn trong việc truy cập vào các phần cài đặt trên hệ điều hành Windows thì mình đã tạo ra một bảng chứa các phần cài đặt trên hệ điều hành Windows.

bảng tổng hợp các phần cài đặt của hệ điều hành Windows. Bảng này bao gồm danh sách các mục cài đặt phổ biến và quan trọng nhất, giúp bạn dễ dàng truy cập và điều hướng đến các tùy chọn cài đặt một cách nhanh chóng. Bảng được chia thành ba cột, bao gồm số thứ tự, tên phần cài đặt, và mã HTML tương ứng để tạo nút bấm truy cập nhanh. Xin lưu ý rằng, tùy vào phiên bản và cấu hình của Windows mà có thể có một số mục cài đặt không được liệt kê trong bảng này. Để biết thêm thông tin về các mục cài đặt khác, bạn có thể tham khảo trực tiếp trong phần "Settings" của Windows hoặc tìm kiếm trên trang hỗ trợ của Microsoft.

Bảng tổng hợp các phần cài đặt của hệ điều hành Windows này bao gồm danh sách các mục cài đặt phổ biến và quan trọng nhất, giúp bạn dễ dàng truy cập và điều hướng đến các tùy chọn cài đặt một cách nhanh chóng.

Bảng được chia thành ba cột, bao gồm số thứ tự, tên phần cài đặt, và nút truy cập nhanh tương ứng.

Bảng danh sách các phần cài đặt trên Windows

NOTE:
Bạn có thể nhấn CTRL + F để tìm kiếm nhanh phần cài đặt mà bạn muốn truy cập vào nhé. Bạn chỉ cần bấm vào nút tương ứng để truy cập nhanh vào phần cài đặt mà bạn muốn.
Số thứ tự Tên phần cài đặt Truy cập nhanh
1 Mở System Mở System
2 Mở Display Mở Display
3 Mở Sound Mở Sound
4 Mở Notifications & actions Mở Notifications & actions
5 Mở Focus assist Mở Focus assist
6 Mở Power & sleep Mở Power & sleep
7 Mở Battery Mở Battery
8 Mở Storage Mở Storage
9 Mở Tablet mode Mở Tablet mode
10 Mở Multitasking Mở Multitasking
11 Mở Projecting to this PC Mở Projecting to this PC
12 Mở Shared experiences Mở Shared experiences
13 Mở Clipboard Mở Clipboard
14 Mở Remote Desktop Mở Remote Desktop
15 Mở About Mở About
16 Mở Windows Update Mở Windows Update
17 Mở Check for updates Mở Check for updates
18 Mở Update history Mở Update history
19 Mở Recovery Mở Recovery
20 Mở Activation Mở Activation
21 Mở Find My Device Mở Find My Device
22 Mở Troubleshoot Mở Troubleshoot
23 Mở Delivery Optimization Mở Delivery Optimization
24 Mở Privacy Mở Privacy
25 Mở Windows Security Mở Windows Security
26 Mở Speech Mở Speech
27 Mở Region & language Mở Region & language
28 Mở Keyboard Mở Keyboard
29 Mở Mouse Mở Mouse
30 Mở Ease of Access Mở Ease of Access
31 Mở Network & Internet Mở Network & Internet
32 Mở Personalization Mở Personalization
33 Mở Background Mở Background
34 Mở Colors Mở Colors
35 Mở Lock screen Mở Lock screen
36 Mở Themes Mở Themes
37 Mở Fonts Mở Fonts
38 Mở Start Mở Start
39 Mở Taskbar Mở Taskbar
40 Mở Apps & features Mở Apps & features
41 Mở Default apps Mở Default apps
42 Mở Offline maps Mở Offline maps
43 Mở Apps for websites Mở Apps for websites
44 Mở Reset Mở Reset
45 Mở Multitasking Mở Multitasking
46 Mở Projecting to this PC Mở Projecting to this PC
47 Mở Shared experiences Mở Shared experiences
48 Mở Clipboard Mở Clipboard
49 Mở Remote Desktop Mở Remote Desktop
50 Mở Phone Mở Phone
51 Mở Gaming Mở Gaming
52 Mở Game bar Mở Game bar
53 Mở Game DVR Mở Game DVR
54 Mở Broadcasting Mở Broadcasting
55 Mở Game Mode Mở Game Mode
56 Mở Game features on demand Mở Game features on demand
57 Mở Audio Mở Audio
58 Mở Sound Mở Sound
59 Mở Troubleshoot Mở Troubleshoot
60 Mở Recovery Mở Recovery
61 Mở Backup Mở Backup
62 Mở Activation Mở Activation

Vâng, trên đây là cách truy cập nhanh vào các phần cài đặt tren hệ điều hành Windows 10 và Windows 11 mà mình muốn chia sẻ đến các bạn.

Hãy bookmark lại bài viết này để tiện hơn trong việc sử dụng nha các bạn, nhiều khi lú tìm mất thời gian phết đó :))

Kiên Nguyễn – Shop.blogchiasekienthuc.com

Đạt 5/5 điểm (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Chat Telegram